PONTIFICALE ROMANUM

JUSSU EDITUM A BENEDICTO XIV ET LEONE XIII RECOGNITUM ET CASTIGATUM


DE OFFICIO IN QUINTA FERIA COENAE DOMINI, CUM BENEDICITUR OLEUM CATECHUMENORUM ET INFIRMORUM, ET CONFICITUR CHRISMA.

 

Hac die singulis annis benedicitur Oleum Catechumenorum, et infirmorum, et conficitur Chrisma. Mane itaque Sacrista, vel ille ad quem spectat, omnia quae ad Oleorum benedictionem, et Chrismatis confectionem necessaria sunt, parat, videlicet: tres ampullas oleo mundissimo plenas, quas in sacrario ponit, et diligenter custodit; unam ad Oleum Infirmorum, aliam ad Oleum Catechumenorum, tertiam quae major sit, ad Chrisma: et haec tertia cooperiri debet de panno sericeo albo; prima autem et secunda de sericeo panno alterius coloris sint coopertae: duas mappulas mundas, sive vela, pro Diaconis, qui ampullas oleorum pro Chrismate, et oleo Catechumenorum de sacristia ad Chorum portare debent; et ultra haec sedem, seu faldistorium, et credentiam consuetam. Paratur etiam alia sedes in presbyterio ab opposito altaris, juxta gradus circa finem presbyterii; et ante ipsam sedem versus altare paratur mensa mappis ornata, quae sit juxta sedem, inter ipsam, et altare. Juxta dictam sedem hinc, et inde, magis tamen ad finem presbyterii, posita sint scamna pro duodecim Sacerdotibus, ita ut ibidem sedentes facies vertant ad altare.

Deinde hora competenti Pontifex venit ad Ecclesiam, ubi parat se ad Missam omnibus Pontificalibus ornamentis pretiosis albi coloris. Parant se etiam Ministri Pontificis, et ultra illos duodecim Presbyteri, septem Diaconi, septem Subdiaconi, Acolythi, et alii necessarii, omnes vestibus albi coloris Ordini suo congruentibus. Quibus omnibus paratis, procedunt ad altare processionaliter, hoc modo:

In primis procedit thuriferarius, quem sequuntur duo ceroferarii, post hos septem Subdiaconi, bini et bini, et in tertio loco tres simul vadunt; tum septem Diaconi, etiam bini et bini, et in tertio loco tres post hos duodecim Presbyteri, bini et bini, quos sequitur Subdiaconus librum Evangeliorum portans ante pectus, cum manipulo in eo reposito; deinde Diaconus, et a dextris ejus Capellanus Assistens, quos demum Pontifex sequitur incedens medius inter duos digniores Canonicos Ecclesiae; aut in dignitate constitutos, si Pontifex sit in Ecclesia sua, alioquin ibit medius inter Diaconum, et Assistentem. Et si Pontifex sit Archiepiscopus, vel Patriarcha, et in Ecclesia sua, portatur etiam in hujusmodi processione crux per unum ex ministris, ad hoc ordinatum, qui medius inter ceroferarios incedit.

Duodecim Presbyteri suo ordine juxta sedilia, in fine presbyterii posita, hinc et inde stabunt, vel sedebunt, aut genuflectent, prout tempus postulabit, facies semper ad altare vertentes; post eos stabunt septem Diaconi, et post Diaconos septem Subdiaconi in gradibus presbyterii. Pontifex vero, postquam ante altare pervenerit, facit Confessionem; incipitur Introitus, et proceditur in Missa more consueto, usque ad illum locum Canonis, ubi dicitur: Per quem haec omnia, Domine, semper bona creas, exclusive.

Priusquam ergo Pontifex verba ipsa dicat, facta reverentia Sacramento in altari consecrato, retrahit se ad partem Epistolae altaris, ubi super alium Calicem vacuum abluit digitos, et ad purificatorium extergit, et ablutio usque post cornmunionem Ponti ficis reservatur. Tum facta iterum Sacramento reverentia, descendit primum gradum altaris, et ibidem accepta mitra, vadit ad dictam sedem sibi paratam in presbyterio, ab opposito altaris ; et sedet super ipsam, versa facie ad altare, dictam mensam ante se habens, circumstantibus ministris, Sacerdotibus, et aliis paratis praedictis, in suis locis manentibus.

Tunc Archidiaconus stans apud Pontificem dicit alta voce in tono Lectionis: Oleum infirmorum.

Et mox unus Subdiaconus ex septem paratis praedictis cum duobus Acolythis, hinc et inde associatus, vadit ad sacristiam, ubi accipiens ampullam olei, quod pro infirmis consecrari debet, coopertam, ut invenit, portat eam sinistro brachio circumdatam ante Pontificem, ubi eam tradit in manibus Archidiaconi, plane dicens: Oleum infirmorum.

Archidiaconus praesentat illam Pontifici ad benedicendum, idem dicens, collocans eam coram eo supra mensam supradictam.

Pontifex surgens cum mitra, exorcizat, et benedicit illud voce demissa, ita tamen quod a circumstantibus Sacerdotibus audiri possit, absolute dicens:
Exorcizo te, immundissime spiritus, omnisque incursio satanae, et omne phantasma : in nomine Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti; ut recedas ab hoc oleo, ut possit effici unctio spiritalis ad corroborandum templum Dei vivi; ut in eo possit Spiritus Sanctus habitare, per nomen Dei Patris omnipotentis, et per nomen dilectissimi Filii ejus Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mortuos, ct saeculum per ignem. R. Amen.

Deinde depositamitra, benedicit ipsum Oleum, dicens eadem voce:
V.
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Emitte, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum tuum Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olivae, quam de viridi ligno producere dignatus es, ad refectionem mentis, et corporis; ut tua sancta bene + dictione, sit omni hoc unguento coelestis medicinae peruncto tutamen mentis et corporis, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnemque aegritudinem mentis et corporis, unde unxisti Sacerdotes, Reges, Prophetas et Martyres; sit Chrisma tuum perfectum, Domine, nobis a te benedictum, permanens in visceribus nostris. In nomine Domini nostri Jesu Christi.

His expletis, Oleum ipsum eo modo, quo apportatum fuit, ad sacrarium reportatur, et diligentissime conservatur. Tunc Pontifex, reassumpta mitra, sedet, et lavat manus; tum surgit, et cum mitra, et cum ministris suis (caeteris Sacerdotibus, et aliis paratis in locis suis manentibus) accedit usque ad gradum altaris, ubi, deposita mitra, facit reverentiam Sacramento; tum ascendit ad altare, et incipiens ubi dimiserat, videlicet, Per quem haec omnia, etc.. procedit in Missa usque ad communionem Corporis, et Sanguinis inclusive, quam Pontifex ipse solus sumit. Quo facto, Diaconus ponit Hostiam consecratam pro crastina die reservandam in Calicem, seu vasculum ad hoc paratum, et reverenter collocat ipsam super medium altaris. Deinde Pontifex communicat Diaconum et Subdiaconum. ac alios de Clero, et postquam se purificaverit, ac etiam primam digitorum ablutionem ex alio Calice sumpserit, facta reverentia Sacramento in altari posito, in secundo gradu altaris mitram accipit, et redit ad praedictam sedem cum ministris suis, et aliis Assistentibus, eo ordine quo praemissum est, et ibi cum mitra sedet. Tunc Archidiaconus stans apud Pontificem dicit alta voce in tono Lectionis:
Oleum ad sanctum Chrisma.

Et mox eadem voce, in tono subjungit: Oleum Catechumenorum.

Quo dicto, oblato Pontifici thuribulo, Pontifex imponit incensum et benedicit more solito. Tum duodecim Presbyteri, septem Diaconi, et septem Subdiaconi parati praedicti, et alii ministri, quod necessarii fuerint, eo ordine quo venerunt, pergunt ad sacrarium ad deferendum cum omni decore et reverentia Oleum Chrismale, et Oleum Catechumenorum, ministris tamen Pontificis cum eo remanenti bus. Incedunt autem redeuntes ad Chorum cum ampullis, hoc ordine: Primo thuriferarius cum thuribulo fumigante, quem sequitur Subdiaconus crucem deferens, medius inter duos Acolythos cum cereis ardentibus; tum duo Cantores cantantes Versus: O Redemptor, ut infra habentur; quos sequuntur, bini et bini, Subdiaconi et Diaconi: deinde unus Subdiaconus portans vasculum cum balsamo, tum duo Diaconi ampullas olei ad sanctum Chrisma et pro oleo Catechumenorum portantes, qui habentmappulas mundas, sive vela ad collum, quorum extremitates ante pectus dependent, tenentes ipsas ampullas sinistris suis brachiis circumdatas, et extremitatibus mappularum, quae a dextris dependent, involutas, et coopertas; ita tamen, ut a medio supra videri possint. Diaconus autem, qui Oleum ad sanctum Chrisma portat, a dexteris vadit ; hos sequuntur duodecim Sacerdotes, Diaconi, et Subdiaconi praaedicti, bini et bini. Quibus sic a sacristia versus Pontificem procedentibus, duo Cantores praedicti cantant Versus sequentes:
O Redemptor, sume carmen temet concinentium.

Et Chorus idem replicat.

Deinde dicti duo Cantores prosequuntur sequentes versus:
Audi, Judex mortuo rum, una spes mortalium, audi voces proferentum donum pacis praevium.

Chorus repetit versum: O Redemptor.

Deinde dicti duo Cantores prosequuntur versum:
Arbor foeta alma luce hoc sacrandum protulit: fert hoc prona praesens turba Salvatori saeculi.

Chorus repetit versum : O Redemptor.

Tum illi duo Cantores prosequuntur versum:
Stans ad aram imo supplex infulatus Pontifex, debitum persolvit omne, consecrto Chrismate.

Chorus repetit versum : O Redemptor.

Deinde illi duo Cantores prosequuntur versum:
Consecrare tu digna re, Rex perennis patriae, hoc olivum, signum vivum, jura contra daemonum.

Chorus repetit versum : O Redemptor.

Eis igitur ordine praemisso in Presbyterium Ecclesiae cantando versus praemissos pervenientibus, Crux cum candelabris et incenso situatur prope altare, juxta cornu Epistolae; Archidiaconus, Diaconus, et Subdiaconus, ministrantes, sint circa Pontificem, hinc et inde. Sacerdotes vero duodecim parati juxta eos duo cornua faciunt, sex hinc, et sex illinc, vertentes faciem ad altare, a lateribus assistentes Pontifici, tamquam ejus testes, et ministerii sacri Chrismatis cooperatores. Diaconi vero post tergum Pontificis, et post eos, Subdiaconi parati stant, tamquam ministri, et inspectores. Interim Diaconi ampullas olei Chrismalis, et olei Catechumenorum portantes, et Subdiaconus cum balsamo subsistunt, quousque omnes praedicti in suis locis fuerint ordinati. Omnibus itaque dispositis, Diaconus ampullam olei Chrismalis ferens venit ante Pontificem, et Archidiaconus illam involutam cum mappula, quam Diaconus ipse circa collum portavit, de manu ejus accipiens, eam sic involutam ostendit Pontifici sedenti, et illam super mensam ante Episcopum positam collocat diligenter, alio Diacono ampullam aliam assidue inter brachia tenente. Tunc Subdiaconus vasculum cum balsamo portans, illud tradit Archidiacono, qui balsamum Pontifici similiter ostendens ipsum supra mensam collocat. Tum Pontifex, deposita mitra, surgit, et versus ad altare, habens ante se super mensam ampullam olei Chrismalis, et balsamum, ante omnia benedicit ipsum balsamum, dicens:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Deus, mysteriorum coelestium et virtutum omnium praeparator, nostras, quaesumus, preces exaudi, hanc odoriferam sicci corticis lacrimam (quae felicis virgae profluendo sudorem, sacerdotali nos opimat unguento) acceptabilem tuis praesta mysteriis, et concessa benedictione sancti + fica. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Oremus.
Creaturarum omnium, Domine, procreator, qui per Moysen famulum tuum permistis herbis aromatum fieri praecepisti sanctiticationem unguenti; clementiam tuam suppliciter deposcimus, ut huic unguento, quod radix produxit stirpea, spiritualem gratiam largiendo, plenitudinem sancti + ficationis infundas. Sit nobis, Domine, fidei hilaritate conditum; sit sacerdotalis unguenti Chrisma perpetuum; sit ad coelestis vexilli impressionem dignissimum; ut quicumque Baptismate sacro renati isto fuerint liquore peruncti, corporum atque animarum benedictionem plenissimiam consequantur, et beatae fidei collato munere perenniter amplientur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Deinde accepta mitra, stans adhuc Pontifex miscet super Patenam, vel in aliquo parvo vasculo balsamum cum modico olei de ampulla Chrismali sumpti dicens:
Oremus Dominum Deum nostrum omnipotentem, qui incomprehensibilem unigeniti Filii sui sibique coaeterni divinitatem mirabili dispositione verae humanitati inseparabiliter conjunxit, et cooperante gratia Spiritus Sancti, oleo exsultationis prae participibus suis linivit, ut homo, fraude diaboli perditus, gemina et singulari constans materia, perenni redderetur, de qua exciderat, hereditati; quatenus hos ex diversis creaturarum speciebus liquores creatos sanctae Trinitatis perfectione bene + dicat, et benedicendo sancti + ficet, concedatque, ut simul permisti unam fiant; et quicumque exterius inde perunctus fuerit, ita interius liniatur, quod omnibus sordibus corporalis materiae carens, se participem regni coelestis effici gratuletur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R.  Amen.

Quo facto, sedet Pontifex, retenta mitra, et halat plane tertio, in modum Crucis, super os ampullae Chrismalis involutae ante se super mensam stantis. Deinde duodecim Sacerdotes parati, qui juxta eum sunt, ordinatim facientes reverentiam Sacramento in altari posito, et Pontifici, ad mensam praedictam accedunt, et stantes ante eum singuli successive eodem modo, ut Pontifex fecerat, in modum Crucis super os ampullae praedictae halant. Tum reverentiam, ut supra, facientes, ad loca sua revertuntur. Quo facto, surgit Pontifex, et stans, cum mitra, legendo dicit exorcismum Chrismalem, absolute dicens:

BENEDICTIO CHRISMATIS.

Exorcizo te, creatura olei, per Deum Patrem omnipotentem, qui fecit coelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt, ut omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli, omnisque incursio, et omne phantasma satanae eradicetur, et effugetur a te; ut fias omnibus qui ex te ungendi sunt, in adoptionem filiorum, per Spiritum Sanctum. In nomine Dei Pa + tris omnipotentis, et Jesu + Christi Filii ejus Domini nostri, qui cum eo vivit et regnat Deus, in unitate ejusdem Spiritus + Sancti.

Deinde deposita mitra, extensis manibus ante pectus, dicit Praefationem.

Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est. 

Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratas agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: Qui in principio, inter cetera bonitatis tuae munera, terram producere fructifera ligna jussisti, inter quae hujus pinguissimi liquoris ministrae olivae nascerentur, quarum fructus sacro Chrismati deservi ret. Nam et David prophetico spiritu gratiae tuae Sacramenta praenoscens, vultus nostros in oleo exhilarandos esse cantavit: et cum mundi crimina diluvio quondam expiarentur effuso, similitudinem futuri muneris columba demonstrans per olivae ramum, pacem terris redditam nuntiavit. Quod in novissimis temporibus manifestis est effectibus declaratum, cum Baptismatis aquis omnium criminum commissa delentibus, haec olei unctio vultus nostros jucundos effi cit, ac serenos. Inde etiam Moysi famulo tuo mandatum dedisti, ut Aaron fratrem suum prius aqua lotum per infusionem hujus unguenti constitueret Sacerdotem. Accessit ad hoc amplior honor, cum Filius tuus Jesus Christus Dominus noster lavari se a Joanne undis Jordanicis exegisset, ut Spiritu Sancto in columbae similitudine desuper misso, Unigenitum tu um, in quo tibi optime complacuisse, testimonio subsequentis vocis ostenderes, et hoc illud esse manifestissime comprobares, quod eum oleo laetitiae prae consortibus suis
ungendum David Propheta cecinisset. Te igitur deprecamur, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, per eumdem Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, ut hujus creaturae pinguedinem sancti + ficare tua bene + dictione digneris et Sancti + Spiritus ei admiscere virtutem, cooperante Christi Filii tui potentia, a cujus nomine sancto Chrisrna nomen acce pit, unde unxisti Sacerdotes, Reges, Prophetas et Martyres: ut spiritualis lavacri Baptismo renovandis creaturam Chrismatis in Sacramentum perfectae salutis vitaeque confirmes; ut sanctificatione unctionis infusa, corruptione primae nativitatis absorpta, sanctum unius cujusque templum acceptabilis vitae innocentiae odore redolescat: ut secundum constitutionis tuae Sacramentum, regio, et sacerdotali, propheticoque honore perfusi, vestimento incorrupti muneris induantur; ut sit his, qui renati fuerint ex aqua et Spiritu Sancto, Chrisma salutis, eosque aeternae vitae participes, et coelestis gloriae faciat esse consortes.

Quod sequitur dicit submissa voce legendo, ita tamen, quod a circumstantibus possit audiri:
Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Praefatione hujusmodi finita, Pontifex balsamum cum illo modico oleo ex ampulla Chrismali sumpto mistum commiscet sancto Chrismati, reponens ipsum in ampullam Chrismalem, et dicens:
Haec commixtio liquorum fiat omnibus ex ea perunctis propitiatio, et custodia salutaris in saecula saeculorum. R. Amen.

Tum Diaconus, qui ampullam Chrismalem de sacristia portavit, deponit mappulam, sive velum de ipsa ampulla, dimissa ei sua serica veste alba, quam antea habebat, et Pontifex capite inclinato, salutat Chrisma dicens:
Ave, sanctum Chrisma.

Et hoc secundo, et tertio facit, semper altius dicendo: quod postquam tertio dixerit, osculatur labium ampullae; quo facto, sedet Pontifex, et accipit mitram.

Tum singuli duodecim Sacerdotes parati praedicti accedunt successive per ordinem ad mensam, supra quam posita est ampulla Chrismatis, et factis reverentiis Sacramento in altare posito, et Pontifici, tertio in varia distantia genuflectunt coram ampulla, qualibet vice semper altius dicendo in tono praedicto:
Ave, sanctum Chrisma.

Quo tertio dicto, labium ampullae reverenter osculantur, et ad sua loca revertuntur. Quo peracto, ampulla in uno latere mensae praedictae collocatur. Et mox Diaconus aliam ampullam sua veste coopertam cum oleo Catechumenorum ferens, accedit ad praesentiam Pontificis, et ampullam ipsam sine mappula, quam Diaconus ipse circa collum retinet, tradit Archidiacono, qui illam suscipiens, eam ostendit Pontifici, et collocat supra. mensam praedictam, in medio ante Pontificem; super quam ampullam statim tam ipse Pontifex, quam etiam duodecim Presbyteri praedicti halant, prout supra . de ampulla Chrismatis factum est. Quo facto, Pontifex surgens cum mitra, submissa voce legendo absolute exorcismum olei Catechumenorum, dicit:

BENEDICTIO OLEI CATECHUMENORUM.

Exorcizo te, creatura Olei, in nomine Dei Pa + tris omnipotentis, et in nomine Jesu + Christi, et Spiritus + Sancti, ut in hac invocatione individuae Trinitatis, atque unius virtute Deitatis, omnis nequissima virtus adversarii, omnis inveterata malitia diaboli, omnis violenta incursio, omne confusum et caecum phantasma eradicetur, et effugetur, et discedat a te; ut divinis Sacramentis purificata fias in adoptionem carnis et spiritus, eis qui ex te ungendi sunt, in remissionem omnium peccatorum; ut efficiantur eorum corpora ad omnem gratiam spiritualem accipiendam sanctificata. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.

Deinde, deposita mitra, Pontifex stans benedicit dictum oleum Catechumenorum eadem voce dicens:
V.
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Deus, incrementorum omnium et profectuum spiritualium remunerator, qui virtute Sancti Spiritus imbecillarum mentium rudimenta confirmas, te oramus, Domine, ut emittere digneris tuam bene + dictionem super hoc oleum, et venturis ad beatae regenerationis lavacrum tribuas per unctionem hujus creaturae purgationem mentis et corporis; ut si quae illis adversantium spirituum inhaesere maculae, ad tactum sanctificati olei hujus abscedant: nullus spiritualibus nequitiis locus, nulla refugis virtutibus sit facultas, nulla insidiantibus malis latendi licentia relinquatur. Sed venientibus ad fidem servis tuis, et Sancti Spiritus tui operatione mundandis, sit unctionis hujus praeparatio utilis ad salutem, quam etiam coelestis regenerationis nativitate in Sacramento sunt Baptismatis adepturi. Per Domintim nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui venturus est judicare vivos, et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.

Deinde Pontifex, et successive duodecim Sacerdotes praedicti reverenter salutant oleum ipsum, dicentes tertio in tono Lectionis:
Ave, sanctum oleum.

Et postquam tertio id fecerint, osculantur os ipsius ampullae, prout supra positum est de Chrismate. His itaque peractis, ambae ampullae per dictos duos Diaconos, eo ordine et decore, quo delatae fuerant, ad sacrarium sive sacristiam processionaliter reportantur. Interim dum reportantur, duo praemissi Cantores cantant hos versus:
Ut novetur sexus omnis unctione Chrismatis: ut sanetur sauciata dignitatis glori a.

Chorus replicat versum: O Redemptor.

Tum dicti duo Cantores prosequuntur versum:
Lota mente sacro fonte aufugantur crimina, uncta fronte sacrosancta influunt charismata.

Chorus replicat versum: O Redemptor.

Deinde dicti duo Cantores prosequuntur versum:
Corde natus ex Parentis alvum implens Virginis, praesta lucem, claude mortem Chrismatis consortibus.

Chorus replicat totum versum: O Redemptor.

Quo replicato, dicti duo Cantores prosequuntur versum:
Sit haec dies festa nobis saeculorum saeculis: sit sacrata digna laude, nec senescat tempore.

Chorus replicat versum: O Redemptor.

Vetus autem Chrisma, et oleum Catechumenorum, ac infirmorum, si quod remanserat in ampullis, ponitur in lampadibus Ecclesiae ante Sacramentum, ut comburatur. Reliquum autem, quod est in pyxidibus, sive capsulis cum botnbyce, igne comburitur; et novum deinde cum nova bombyce in pyxidibus, sive capsulis imponitur. Interim dum Chrisma, et oleum Catechumenorum ad sacristiam portantur, Pontifex sedens cum mitra lavat manus, deinde redit ad altare et prosequitur Missam, ut in Missali habetur, et dicto Ite, Missa est, dat benedictionem, et dicens Evangelium sancti Joannis, accedit ad faldistorium, ubi sedet cum mitra, et jubet Presbyteros attente, ut juxta Canonum traditionem Chrisma et olea fideliter custodiant, et nulli sub praetextu medicinae, vel maleficii tradere praesumant, alioquin honore priventur.

 


Title Page

Index Generalis

Index Alphabeticus

Liturgia Latina Index