PONTIFICALE ROMANUM

JUSSU EDITUM A BENEDICTO XIV ET LEONE XIII RECOGNITUM ET CASTIGATUMDE CONSECRATIONE PLURIUM ELECTORUM IN EPISCOPOS

 

Episcopi non debent consecrari, nisi prius constet Consecratori de commissione ejus consecrandi, sive per litteras Apostolicas, si sit extra curiam, sive per commissionem vivae vocis oraculo, a Summo Pontifice Consecratori factam, si Consecrator ipse sit Cardinalis.

Dies habendae consecrationis debet esse Dominica, vel Natalitium sanctorum Apostolorum, vel etiam festiva, si Summus Pontifex hoc specialiter indulserit: et tam Consecrator, quam Electi conveniens est, ut praecedenti die jejunent.

Consecratio, si extra curiam Romanam fiat, in Ecclesia, ad quam dignior ex Electis consecrandis promotus fuerit, aut in illius provincia, si commode fieri poterit, celebretur.

In Ecclesia, ubi fiet consecratio, ornantur duae capellae, major pro Consecrante, et minor pro Electis.  Et in majori quidem, super altari parato, ut est moris, erit crux in medio, sex candelabra, aut ad minus quatuor.  In terra ad gradus altaris erunt tapetia strata, super quibus procumbunt Electi; sed Consecrator, et alii genuflectent.

Paratur etiam in loco propinquo, et congruo credentia pro Consecratore, super quam erit mappa munda; duo candelabra; vasa ad abluendum manus, cum suis mantilibus; vas cum aqua benedicta, et aspersorio; thuribulum cum navicella, cochleari, et incenso, si Officium fit in cantu, alias non; ampullae cum vino, et aqua pro sacrificio; Calix, hostiaria cum hostiis; medulla panis pro abstergendis manibus; sanctum Chrisma.

Item paramenta omnia Pontificalia, coloris tempori et officio Missae convenientis, videlicet, sandalia, amictus, alba, cingulum, crux pectoralis, stola, tunicella, dalmatica, chirothecae, planeta, mitra auriphrygiata, annulus Pontificalis, baculus Pastoralis, manipulus, et gremiale.

Item paratur non unum tantum faldistorium ornatum pro Consecratore, sed et alia, quae opus fuerint, pro inthronizandis Electis in fine.  Parantur etia sedes pro ipsis Electis, et duobus Episcopis assistentibus: libri Missales, et Pontificales.  Consecrator habeat tres Capellanos ad minus cum superpelliceis, et duos scutiferos ad credentiam.

In capella vero minore pro Electis, quae a majore debet esse distincta, paratur altare cum cruce, et quatuor, aut saltem duobus candelabris; et super illud disponantur pro unoquoque Electo, ut singuli propias habeant, infrascriptae res.

Missale, et Pontificale, ac paramenta omnia Pontificalia albi coloris, ut supra pro Consecratore numerata sunt; et ultra illa, pluviale album pro quolibet: et prope altare alia credentia cum mappa munda, vasis ad abluendum manus, et medulla panis ad extergendum manus, et caput.

Ponuntur etiam pro unoquoque ex Electis octo mappulae ex duabus cannis panni linei subtilis, per medium scissis in longitudinem, quarum duae sint longitudinis sex palmorum quaelibet, aliae vero sex, aequalis sint quantitatis.  Et duodecim candelae, aut saltem octo, unius librae quaelibet, quarum sex aut quatuor super altare Consecrantis, duae super ejus credentiam, et quatuor, aut duae super altare Electorum ponuntur.

Parentur etiam Annuli cum gemma benedicendi, et Electis tradendi; ac pectines eburnei.  Et quilibet Electus pro Offertorio habere debet intortitia duo, quatuor librarum quodlibet, duos panes magnos, et duo barilia vini; panes et barilia ornentur: duo, videlicet, videantur argentea, et duo aurea, hinc et inde insignibus Consecratoris, suisque propriis ornata, cum capello vel cruce, vel mitra pro cujusque gradu, et dignitate.

Adsint duo ad minus Episcopi assistentes, qui induuntur rochetto, et si sint Regulares, superpelliceo, amictu, stola pluviali, (quae cum reliquis paramentis sint coloris tempori et officio Missae congruentis), et mitra simplici alba, et quisque habeat suum Pontificale, et duos Capellanos superpelliceis indutos.

Hora igitur competenti Consecrator, Electi, assistentes Episcopi, et alii, qui consecrationi interesse debent, ad Ecclesiam conveniunt, et Consecrator, facta oratione ante altare, ascendit ad sedem, si sit in Ecclesia sua, vel accedit ad faldistorium in capella sua, juxta cornu Epistolae praeparatum, et ibi de more paratur.  Electi vero cum assistentibus Episcopis vadunt ad proprium capellam, et ibi capiunt paramenta opportuna, videlicet: si Missa cantatur, amictum, albam, cingulum, stolam in modum Sacerdotis, et pluviale.  Si vero Officium legitur, poterunt, antequam dicta paramenta accipiat, capere sandalia et legere Psalm. Quam dilecta, etc.  Assistentes etiam Episcopi interim sua paramenta praedicta capiunt.

Omnibus itaque paratis, Consecrator accedit ante altare, et ibi in medio sedet super faldistorium vertens renes altari.  Consecrandi autem, bireti tecti, ducuntur sic parati, medii inter assistentes sibi Episcopos paratos, et mitratos; et cum ante Consecratorem pervenerint, nudato capite, illud profunde inclinando, ei reverentiam faciunt, assistentes vero Episcopi eidem cum mitra caput aliquantulum inclinant.

Tum sedent in sedibus suis ante Consecratorem, hoc modo: Electi contra faciem Consecratoris, ita ut inter eos, et Consecrator ipsum sit competens distantia.  Antiquior Episcopus assistens ad dexteram Electorum, junior ad sinistram; ita tamen, quod ipsi Assistentes ad alterutrum facies vertant.  Cum sic locati fuerint, et aliquantulum quieverint, surgunt, Electi sine bireto, et assistentes Episcopi sine mitris, et senior Assistentium versus ad Consecratorem dicit:
Reverendissime pater, postulat sancta mater Ecclesia Catholica, ut hos praesentes Presbyteros ad onus Episcopatus sublevetis.

Consecrator dicit: Habetis mandatum Apostolicum?

Respondet Episcopus senior Assistentium: Habemus.

Consecrator dicit: Legatur.

Tum notarius Consecratoris accipiens mandatum de manu senioris Episcopi assistentis legit a principio ad finem.  Interim sedent omnes, tectis capitibus.  Mandato per notarium perlecto, Consecrator dicit: Deo gratias.

Vel, si consecratio fit vigore litterarum Apostolicarum, per quas etiam juramenti per Electos praestandi receptio Consecratori committitur, litteris ipsis lectis, antequam Consecrator aliud dicat; omnes Electi de sedibus suis venientes coram Consecratore genuflectunt; et legit juramentum de verbo ad verbum, juxta tenorem commissionis praedictae praestandum, in hunc modum, videlicet:

FORMA JURAMENTI.

Ego N. Electus Ecclesiae N. ab hac hora in antea fidelis, et obediens ero beato Petro Apostolo, sanctaeque Romanae Ecclesiae et Domino nostro, Domino N. Papae N. suisque Successoribus canonice intrantibus.  Non ero in consilio, aut consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum, seu capiantur mala captione, aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, vel injuriae aliquae inferantur, quovis quaesito colore.  Consilium vero, quod mihi credituri sunt, per se, aut Nuntios suos, seu litteras, ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam.  Papatum Romunum, et Regalia sancti Petri, adjutor eis ero ad retinendum, et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem.  Legatum Apostolicae Sedis ineundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo.  Jura, honores, privilegia, et auctoritatem sanctae Romanae Ecclesiae, Domini nostri Papae, et Successorum praedictorum, conservare, defendere, augere, et promovere curabo.  Neque ero in consilio, vel facto, seu tractatu, in quibus contra ipsum Dominum nostrum, vel eamdem Romanam Ecclesiam, aliqua sinistra, vel praejudicialia personarum, juris, honoris, status, et potestatis eorum machinentur.  Et si talia a quibuscumque tractari, vel procurari novero, impediam hoc pro posse: et quanto citius potero, significabo eidem Domino nostro vel alteri, per quem possit ad ipsius notitiam pervenire.  Regulas sanctorum Patrum, decreta, ordinationes seu dispositiones, reservationes, provisiones, et mandata Apostolica, totis viribus observabo, et faciam ab aliis observari.  Haereticos, schismaticos, et rebelles eidem Domino nostro, vel Successoribus praedictis, pro posse persequar, et impugnabo.  Vocatus ad synodum, veniam, nisi praepeditus fuero Canonica praepeditione.  Apostolorum limina singulis (trienniis*, vel quadrienis*, vel quinquenniis*, vel decenniis*) personaliter per me ipsum visitabo; et Domino nostro, ac Successoribus praefatis, rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus ad meae Ecclesiae statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae meae fidei traditae sunt, salutem, quovis modo pertinentibus: et vicissim mandata Apostolica humiliter recipiam, et quam diligentissime exsequar.  Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praefata omnia adimplebo per certum Nuntium ad hoc speciale mandatum habentem, de gremio mei Capituli, aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum, seu alias personatum habentem: aut, his mihi deficientibus, per dioecesanum Sacerdotem; et clero deficiente omnino, per aliquem alium Presbyterum saecularem, vel regularem, spectatae probitatis, et religionis, de supradictis omnibus plene instructum.  De hujusmodi autem impedimento docebo per legitimas probationes ad sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem proponentem in Congregatione sacri Concilii, per supradictum Nuntium transmittendas.

Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque impignorabo, nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu Capituli Ecclesiae meae, inconsulto Romano Pontifice.  Et si ad aliquam alienationem devenero, poenas in quadam super hoc edita constitutione contentas, eo ipso incurrere volo.

Consecrator in gremio suo librum Evangeliorum ambabus manibus apertum tenens, inferiore parte libri Electis versa, ab eis praestationem hujusmodi juramenti recipit.  Et primus omnius is, qui legit illud, adhuc genuflexus, et ipsum textum Evangeliorum ambabus manibus tangere, dicit: Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia.

Mox succesive alii omnes Electi unus post alium similiter genuflexi, et librum, ut supra tangentes jurant.

Et ego N. Electus Ecclesiae N. juro in omnibus, et per omnia, ut supra, in forma juramenti jam lecta, facere, et observare pro Ecclesia N. mihi commissa.
Sic me Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia.

Tum et non prius, Consecrator dicit: Deo gratias.

* Ad hoc tempus singulorum trienniorum tenentur omnes Patriarchae, Primates, Archiepiscopi, atque Episcopi Itali, videlicet, vel ex Italicis insulis, unde in Italiam commodius trajici potest: veluti Siculi, Sardi, Corsi, et alii adjacentium provinciarum Italiae, atque etiam Dalmatiae et Graecarum, quae e regione ipsius Italiae, et Siciliae oris sunt.

* Ad tempus singulorum quadrienniorum Germani, Galli, Hispani, Belgae, Bohemi, Hungari, Poloni, Angli, Scoti, Iberni, et ceteri omnes, qui in Europa sunt citra mare Germanicum, et Balticum, atque omnium Insularum maris Mediterranei.

* Ad tempus singulorum quinquenniorum, qui intra Europae fines sunt his provinciis remotiores, atque etiam Africani littoribus nostris adversi, atque insularum maris Oceani, Septentrionalis, et Occidentalis Europae, atque Africae, citra continentem novi orbis, tam qui nunc sunt, quam qui ad Catholicam fidem per misericordiam Dei aliquando redierint.

* Ad tempus singulorum decenniorum Asiatici, et qui extra Asiam, et in aliis novis terris Orientalibus, Meridionalibus, Occidentalibus, et Septentrionalibus, tam in Insulis, quam in Continentibus, et denique in quibuslibet mundi partibus exsistentes.

Deinde surgunt Electi, et cum Assistentibus in locis suis (ut dictum est) sedent tectis capitibus.  Consecrator vero intelligibili voce legit sequentem examinationem, quae legi debet semper, sicut jacet, in singulari.  Assistentes autem Episcopi submissa voce dicunt quaecumque dixerit Consecrator, et omnes debent tunc mitras tenere, et sedere.

EXAMEN.

Antiqua sanctorum Patrum institutio docet, et praecipit, ut is qui ad Episcopatus ordinem eligitur, antea diligentissime examinetur cum omni charitate, de fide sanctae Trinitatis: et interrogetur de diversis causis, et moribus, quae huic regimini congruunt, ac necessaria sunt retineri secundum Apostoli dictum: Manus nemini cito imposueris.  Et ut etiam is, qui ordinandus est, erudiatur, qualiter sub hoc regimine constitutum oporteat conversari in Ecclesia Dei; et ut irreprehensibiles sint, qui ei manus ordinationis imponunt.  Eadem itaque auctoritate et praecepto, interrogamus te, dilectissime frater, charitate sincera, si omnem prudentiam tuam, quantum tua capax est natura, divinae Scripturae sensibus accommodare volueris.

Tum Electus aliquantulum assurgent nudatis capitibus: et unusquisque separatim ab altero successive respondet:
Ita ex toto corde volo in omnibus consentire, et obedire.

Et hoc idem servabitur ad omnes alias responsiones sequentes.

Interrogat Consecrator.
Vis ea, quae ex divinis Scripturis intelligis, plebem, cui ordinandus es, et verbis docere, et exemplis?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis traditiones orthodoxorum Patrum, ac Decretales sanctae et Apostolicae Sedis constitutiones veneranter suscipere, docere, ac servare?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis beato Petro Apostolo, cui a Deo data est potestas ligandi, ac solvendi; ejusque Vicario Domino nostro, Domino N. Papae N. suisque Successoribus, Romanis Pontificibus, fidem, subjectionem, et obedientiam, secundum canonicam auctoritatem, per omnia exhibere?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis mores tuos ab omni malo temperare, et quantum poteris, Domino adjuvante, ad omne bonum commutare?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis castitatem, et sobrietatem cum Dei auxilio custodire, et docere?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis semper in divinis esse negotiis mancipatus, et a terrenis negotiis, vel lucris turpibus alienus quantum te humana fragilitas consenserit posse?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis humilitatem, et patientiam in teipso custodire et alios similiter docere?  R. Volo.

Interrogatio.
Vis pauperibus, et peregrinis, omnibusque indigentibus esse propter nomen Domini affabilis, et misericors?  R. Volo.

Tunc dicit ei Consecrator:
Haec omnia, et caetera bona tribuat tibi Dominus, et custodiat te, atque corroboret in omni bonitate.

Et respondent omnes: Amen.

Interrogatio.
Credis, secundum intellegentiam, et capacitatem sensus tui, sanctam Trinitatem, Patrem, et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem, totamque in sancta Trinitate Deitatem, coessentialem, consubstantialem, coaeternam, et coomnipotentem, unius voluntatis, potestatis, et majestatis, creatorem omnium creaturarum, a quo omnia, per quem omnia, et in quo omnia, quae sunt in coelo, et in terra, visibilia, et invisibilia, corporalia, et spiritualia?
R. Assentio, et ita credo.

Interrogatio.
Credis singulam quamque in sancta Trinitate personam unum Deum, verum, plenum, et perfectum?  R. Credo.

Interrogatio.
Credis ipsum Filium Dei, Verbum Dei aeternaliter natum de Patre, consubstantialem, coomnipotentem et coaequalem per omnia Patri in divinitate, temporaliter natum de Spiritu Sancto ex Maria semper Virgine, cum anima rationali, duas habentem nativitates, unam ex Patre aeternam, alteram ex Matre temporalem, Deum verum, et hominem verum, proprium in utraque natura, atque perfectum, non adoptivum, nec phantasmaticum, sed unicum, et unum Filium Dei in duabus, et ex duabus naturis, sed in unius personae singularitate, impassibilem, et immortalem divininitate, sed in humanitate pro nobis, et pro salute nostra passum vera carnis passione, et sepultum, ac tertia die resurgentem a mortuis vera carnis resurrectione; die quadragesimo post resurrectionem cum carne, qua resurrexit, et anima ascendisse ad coelum, et sedere ad dexteram Patris; inde venturum judicare vivos, et mortuos; et redditurum unicuique secundum opera sua, sive bona fuerint, sive mala?  R. Assentio, et ita per omnia credo.

Interrogatio.
Credis etiam Spiritum Sanctum, plenum, et perfectum, verumque Deum, a Patre et Filio procedentem, coaequalem, et coessentialem, coomnipotentem, et coaeternum per omnia Patri, et Filio?  R. Credo.

Interrogatio.
Credis hanc sanctam Trinitatem, non tres Deos, sed unum Deum omnipotentem, aeternum, invisibilem, et incommutabilem?  R. Credo.

Interrogatio.
Credis sanctam, catholicam, et apostolicam, unam esse veram Ecclesiam, in qua unum datur verum baptisma, et vera omnium remissio peccatorum?  R. Credo.

Interrogatio.
Anathematizas etiam omnem haeresim, extollentem se adversus hanc sanctam Ecclesiam catholicam?  R. Anathematizo.

Interrogatio.
Credis etiam veram resurrectionem ejusdem carnis, quam nunc gestas, et vitam aeternam?  R. Credo.

Interrogatio.
Credis etiam novi, et veteris Testamenti, legis, et Prophetarum, et Apostolorum, unum esse auctorem Deum, ac Dominum omnipotentem?  R. Credo.

Postea Consecrator dicit:
Haec tibi fides augeatur a Domino, ad veram, et aeternam beatitudinem, dilectissime frater in Christo.

Et respondent omnes: Amen.

Expleto itaque examine, praefati assistentes Episcopi ducunt Electos ad Consecratorem, coram quo quilibet e Consecrandis succesive genuflexus, ejus manum reverenter osculatur.  Tunc Consecrator, deposita mitra, cum ministris ad altare conversus, facit, solito more, Confessionem, Electis ab ejus sinistra aliquantulum retro manentibus, et respondentibus: et omnes Episcopi ante sedes suas stantes faciunt similiter Confessionem cum Capellanis suis.  Facta itaque Confessione, Consecrator ascendit ad altare, et osculatur illud, et Evangelium in Missa dicendum, et incensat altare, more solito.  Deinde vadit ad sedem suam, vel faldistorium, procedit in Missa usque ad Alleluia, sive ultimum Versum Tractus, vel Sequentiae exclusive.

Si autem Missa legitur, osculato altari, et Evangelio, omissa incensatione, omnia praedicta legit in altari, et illis dictis, sive Missa legatur; sive cantetur, redit cum mitra ad sedendum in faldistorio, quod ante medium altaris sibi reponitur.

Episcopi vero assistentes ducunt Electos ad propriam capellam ubi depositis pluvialibus, Acolythi induunt eos, legentes Psalmos, et Orationes consuetas, sandalia: si prius illa non acceperit.  Tum eis imponitur crux pectoralis, et stola ei aptatur, ut ab humeris dependeat.  Deinde tunicella, dalmatica, casula, et manipulo induuntur: quibus induti accedunt ad proprium altare, medii inter Episcopos assistentes, ubi stant in medio, et detectis capitibus legunt totum Officium Missae, usque ad Alleluia, sive ultimum Versum Tractus vel Sequentiae exclusive: nec vertunt se ad populum cum dicunt: Dominus vobiscum, ut in aliis Missis fieri solet.

Propter Ordinationes Episcoporum numquam mutatur Officium diei; dicitur tamen post Collectam diei pro Officio Consecrationis, Collecta pro Electis, sub uno Per Dominum nostrum, etc.

Oratio.

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus, ut quod humilitatis nostrae gerendum est ministerio, tuae virtutis impleatur effectu.  Per Dominum nostrum Jesum, Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.  R. Amen.

Finito Graduali, si Alleluia dicitur, alioquin dicto Tractu vel Sequentia usque ad ultimum Versum, exclusive, Consecrator accedit ad faldistorium ante medium altaris, et ibi sedet cum mitra; assistentes vero Episcopi iterum ducunt Electum ad Consecratorem, cui Electi, deposito bireto, caput profunde inclinantes, humilem reverentiam faciunt: Assistentes tamen cum mitris se aliquantulum inclinantes, etiam Consecratorem venerantur.  Tum sedent omnes, ut prius; et Consecrator sedens cum mitra, versus ad illos, dicit:
Episcopum oportet judicare, interpretari, consecrare, ordinare, offerre, baptizare, et confirmare.

Deinde omnibus surgentibus, Electi deponunt biretum; Consecrator vero, et Assistentes, stantes cum mitra, dicunt ad populum:
Oremus, fratres charissimi, ut his Electis utilitati Ecclesiae providens benignitas omnipotentis Dei gratiae suae tribuat largitatem.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Et mox Consecrator ante faldistorium suum, et assistentes Episcopi ante sedes suas cum mitris procumbunt; Electi vero prosternunt se a sinistris Consecratoris; ita tamen, ut eidem prior illorum proximior sit: Ministri etiam, atque alii omnes genuflectunt.

Tum cantor, vel, si officium fit legendo, Consecrator incipit Litanias:

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Sancte Michael, ora pro nobis.
Sancte Gabriel, ora pro nobis.
Sancte Raphael, ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli, et Archangeli, orate pro nobis.
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, orate pro nobis.
Sancte Joannes Baptista, ora pro nobis.
Sancte Joseph, ora pro nobis.
Omnes sancti Patriarchae, et Prophetae, orate pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.
Sancte Paule, ora pro nobis.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Sancte Jacobe, ora pro nobis.
Sancte Joannes, ora pro nobis.
Sancte Thoma, ora pro nobis.
Sancte Jacobe, ora pro nobis.
Sancte Philippe, ora pro nobis.
Sancte Bartholomaee, ora pro nobis.
Sancte Matthaee, ora pro nobis.
Sancte Simon, ora pro nobis.
Sancte Thadaee, ora pro nobis.
Sancte Mathia, ora pro nobis.
Sancte Barnaba, ora pro nobis.
Sancte Luca, ora pro nobis.
Sancte Marce, ora pro nobis.
Omnes sancti Apostoli, et Evangelistae, orate pro nobis.
Omnes sancti Discipuli Domini, orate pro nobis.
Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora pro nobis.
Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sancte Vincenti, ora pro nobis.
Sancte Fabiane et Sebastiane, ora pro nobis.
Sancte Joannes et Paule, ora pro nobis.
Sancte Cosma et Damiane, ora pro nobis.
Sancte Gervasi et Protasi, ora pro nobis.
Omnes sancti Martyres, orate pro nobis.
Sancte Silvester, ora pro nobis.
Sancte Gregori, ora pro nobis.
Sancte Ambrosi, ora pro nobis.
Sancte Augustine, ora pro nobis.
Sancte Hieronyme, ora pro nobis.
Sancte Martine, ora pro nobis.
Sancte Nicolae, ora pro nobis.
Omnes sancti Pontifices, et Confessores, orate pro nobis.
Omnes sancti Doctores, orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro nobis.
Sancte Benedicte, ora pro nobis.
Sancte Bernarde, ora pro nobis.
Sancte Dominice, ora pro nobis.
Sancte Francisce, ora pro nobis.
Omnes sancti Sacerdotes, et Levitae, orate pro nobis.
Omnes sancti Monachi, et Eremitae, orate pro nobis.
Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.
Sancta Agatha, ora pro nobis.
Sancta Lucia, ora pro nobis.
Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancta Caecilia, ora pro nobis.
Sancta Catharina, ora pro nobis.
Sancta Anastasia, ora pro nobis.
Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis.
Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Domine.
Propitius esto, exaudi nos, Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera nos, Domine.
Ab ira tua, libera nos, Domine.
A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine.
Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine.
Ab ira, et odio, et omni mala voluntate, libera nos, Domine.
A spiritu fornicationis, libera nos, Domine.
A fulgure et tempestate, libera nos, Domine.
A flagello terraemotus, libera nos, Domine.
A peste, fame, et bello, libera nos, Domine.
A morte perpetua, libera nos, Domine.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera nos, Domine.
Per adventum tuum, libera nos, Domine.
Per nativitatem tuam, libera nos, Domine.
Per baptismum, et sanctum jejunium tuum, libera nos, Domine.
Per crucem, et passionem tuam, libera nos, Domine.
Per mortem, et sepulturam tuam, libera nos, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos, Domine.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos, Domine.
Per adventum Spiritus Sancti paracliti, libera nos, Domine.
In die judicii, libera nos, Domine.
Peccatores , te rogamus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogamus, audi nos.
Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.
Ut ad veram poenitentiam nos perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Domnum apostolicum, et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut Regibus, et Principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris, te rogamus, audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut mentes nostras ad coelestia desideria erigas, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus, audi nos.
Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias, te rogamus, audi nos.
Ut fructus terrae dare, et conservare digneris, te rogamus, audi nos.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, te rogamus, audi nos.

Consecrator ab accubitu surgens, ad Electos conversus, baculum Pastoralem cum sinistra tenens, dicit sub voce Litaniarum, primo:
Ut hos praesentes Electos bene + dicere digneris.  R. Te rogamus, audi nos.

Secundo dicit:
Ut hos praesentes Electos bene + dicere, et sancti + ficare digneris.  R. Te rogamus, audi nos.

Tertio dicit:
Ut hos praesentes Electos bene + dicere, et sancti + ficare, et conse + crare digneris.  R. Te rogamus, audi nos.

Producendo semper signum crucis super illos; idemque faciunt, et dicunt assistentes Episcopi, genuflexi tamen.permanentes.

Deinde iterum procumbit Consecrator; et cantor, seu ipse, qui prius dixit, eas prosequitur usque ad finem.

Ut nos exaudire digneris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Quibus finitis, surgunt omnes, et Consecratore ante faldistorium suum cum mitra stante, Electi coram eo genuflectunt.

Tum Consecrator, accepto libro Evangeliorum, illum apertum, adjuvantibus Episcopis assistentibus, nihil dicens, imponit super cervicem, et scapulas dignioris Electi; ita quod inferior pars libri cervicem capitis Electi tangat, littera ex parte inferiori manente, quem unus ex Capellanis praefati Electi, post ipsum genuflexus, quousque liber ipse eidem Electo in manus tradendus sit, continue sustinet.

Deinde Consecrator et assistentes Episcopi ambabus manibus caput Consecrandi tangunt dicentes:
Accipe Spiritum Sanctum.

Et hoc tam in libri, et manuum impositione, quam in verborum prolatione super quolibet Consecrando singulariter agunt, ac repetunt.

Quo facto, Consecrator stans, deposita mitra dicit:
Propitiare, Domine, supplicationibus nostris, et inclinato super hos famulos tuos cornu gratiae sacerdotalis, bene + dictionis tuae in eos effunde virtutem.  Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus:

Deinde, extensis manibus ante pectus, dicit:
Per omnia saecula saeculorum.  R. Amen.

V. Dominus vobiscum.
R.
Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R.
Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, honor omnium dignitatum, quae gloriae tuae sacris famulantur ordinibus.  Deus, qui Moysen famulum tuum secreti familiaris affatu, inter caetera coelestis documenta culturae, de habitu quoque indumenti sacerdotalis instituens, electum Aaron mystico amictu vestiri inter sacra jussisti, ut intelligentiae sensum de exemplis priorum caperet secutura posteritas, ne eruditio doctrinae tuae ulli deesset aetati.  Cum et apud veteres reverentiam ipsa significationum species obtineret, et apud nos certiora essent experimenta rerum, quam aenigmata figurarum.  Illius namque Sacerdotii anterioris habitus, nostrae mentis ornatus est, et Pontificalem gloriam non jam nobis honor commendat vestium, sed splendor animarum.  Quia et illa, quae tunc carnalibus blandiebantur obtutibus, ea potius, quae in ipsis erant, intelligenda poscebant.  Et idcirco his famulis tuis, quos ad Sacerdotii ministerum elegisti, hanc, quaesumus, Domine, gratiam largiaris; ut quidquid illa velamina in fulgore auri, in nitore gemmarum, et in multimodi operis varietate signabant, hoc in eorum moribus actibusque clarescat.  Comple in Sacerdotibus tuis ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructos coelestis unguenti rore sanctifica.

Si in Romana curia fit Consecratio, Subdiaconus Apostolicus, vel unus ex Capellanis Pontificis ligat caput uniuscujusque Electi cum una ex longioribus mappulis, de octo superius dictis, et Consecrator, stans, versus ad altare, incipit, ac statim genuflectit, prosequentibus caeteris , Hymnum:

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratis,
Quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus.
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

Finita prima stropha, surgit Pontifex, et sedet in faldistorio ante medium altaris; capit mitram; deponit annulum et chirotecas; resumit annulum, et imponitur ei gremiale a ministris.

Tum pollicem suum dextrum intingit in sanctum Chrisma, et caput prioris Electi coram se genuflexi inungit, formans primo signum crucis per totam coronam, deinde reliquum coronae liniendo, interim dicens:
Ungatur, et consecratur caput tuum coelesti benedictione, in ordine Pontificali.

Et producens manu dextera tertio signum crucis super caput Electi, dicit:
In nomine Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti.  R. Amen.

V. Pax tibi.
R. Et cum spiritu tuo.

Et hoc in persona cujuslibet Electi singulariter facit ac repetit.

Expleta unctione Pontifex pollicem cum medulla panis paululum abstergit; et finito Hymno praedicto, deposita mitra surgit; et in pristina voce prosequitur, manibus similiter extensis ante pectus, dicens:
Hoc, Domine, copiose in caput eorum influat; hoc in oris subjecta decurrat; hoc in totius corporis extrema descendat, ut tui Spiritus virtus et interiora eorum repleat, et exteriora circumtegat.  Abundet in eis constantia fidei, puritas dilectionis, sinceritas pacis.  Sint speciosi munere tuo pedes eorum ad evangelizandum pacem, ad evangelizandum bona tua.  Da eis, Domine, ministerium reconciliationis in verbo, et in factis, in virtute signorum et prodigiorum.  Sit sermo ejus, et praedicatio, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis.  Da eis, Domine, claves regni coelorum ut utantur, non glorientur potestate, quam tribuis in aedificationem, non in destructionem.  Quodcumque ligaverint super terram, sit ligatum et in coelis; et quodcumque solverint super terram, sit solutum et in coelis.  Quorum retinuerint peccata, retenta sint, et quorum remiserint, tu remittas.  Qui maledixerit eis, sit ille maledictus, et qui benedixerit eis, benedictionibus repleatur.  Sint fideles servi, et prudentes, quos constituas tu, Domine, super familiam tuam, ut dent illis cibum in tempore opportuno, et exhibeant omnem hominem perfectum.  Sint sollicitudine impigri, sint spiritu ferventes, oderint superbiam, humilitatem ac veritatem diligant, neque eam umquam deserant, aut laudibus aut timore superati.  Non ponant lucem tenebras, nec tenebras lucem: non dicant malum bonum, nec bonum malum.  Sint sapientibus et insipientibus debitores; ut fructum de profectu omnium consequantur.  Tribuas eis, Domine, cathedram Episcopalem, ad regendum Ecclesiam tuam, et plebem sibi commissam.  Sis eis auctoritas, sis eis potestas, sis eis firmitas.  Multiplica super eos bene + dictionem et gratiam tuam: ut ad exorandam semper misericordiam tuam tuo munere idonei et tua gratia possint esse devoti.

Deinde jungens manus, submissa voce dicit legendo, ita quod a circumstantibus audiri possit:
Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen

Post haec Consecrator inchoat, schola prosequente Antiphonam:

Unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron, quod descendit in oram vestimenti ejus: mandavit Dominus benedictionem in saeculum.

Psalmus 132.

Ecce quam bonum, et quam jucundum: * habitare fratres in unum.
Sicut unguentum in capite: * quod descendit in barbam, barbam Aaron.
Quod descendit in oram vestimenti ejus: * sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem: * et vitam usque in saeculum.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum.  Amen.

Deinde repetitur tota Antiphona Unguentum in capite, etc.

Incepta Antiphona ante Psalmum, imponitur ad collum cujuslibet Electi alia ex longioribus mappullis, de octo supradictis.  Consecrator sedet; accipit mitram, et digniori Electo ante ipsum genuflexo inungit ambas manus simul junctas cum Chrismate in modum Crucis, producendo cum pollice suo dextero intincto duas lineas; videlicet a pollice dexterae manus usque ad indicem sinistrae, et a pollice sinistrae usque ad indicem dexterae; et mox inungat totaliter palmas Electi, dicens:
Ungantur manus istae de oleo sanctificato, et Chrismate sanctificationis, sicut unxit Samuel David Regem, et Prophetam, ita ungantur, et consecrentur.

Et producens manu dextera ter signum crucis super manus praefati Electi, dicit:
In nomine Dei Pa + tris, et Fi + lii, et Spiritus + Sancti, facientes imaginem sanctae crucis Salvatoris nostri Jesu Christi, qui nos a morte redemit, et ad regna coelorum perduxit.  Exaudi nos, pie Pater omnipotens, aeterne Deus; et praesta, ut, quod te rogamus, exoremus.  Per eumdem Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Et prosequitur sedens:
Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui te ad Pontificatus sublimari voluit dignitatem, ipse te Chrismate, et mysticae delibutionis liquore perfundat, et spiritualis bene + dictionis ubertate foecundet; quidquid bene + dixeris, benedicatur; et quidquid sanctificaveris, sanctificetur; et consecratae manus istius, vel pollicis impositio cunctis proficiat ad salutem.  R. Amen.

Praemissis itaque expeditis, Consecratus jungit ambas manus, et dexteram super sinistram tenet, et eas imponit mappulae a collo dependenti; et trahit se in partem.

Tum accedunt alii successive Consecrandi unus post alterum, et Pontifex supra quemlibet eorum hoc idem facit, ac repetit.

Omnium manibus unctis, Consecrator abstergit paululum cum medulla panis pollicem; et, deposita mitra surgit, et conversus ad altare benedicit baculos Pastorales, (si non sint benedicti) dicens:

Oremus.
Sustentator imbecillitatis humanae, Deus, bene + dic baculos istos; et quod in eo exterius designatur, interius in moribus horum famulorum tuorum, tuae propitiationis clementia, operetur.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Deinde illos aspergit aqua benedicta.

Tum sedens, accepta mitra, solus tradit Consecratis coram se geuflexis, unicuique suum proprium baculum jam benedictum; et Consecrati illum capiunt, ac tenent inter indices, et medios digitos, manibus non disjunctis: Consecratore singulariter singulis successive dicente:

Accipe baculum Pastoralis officii, ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens, judicium sine ira tenens, in fovendis virtutibus auditorum animos demulcens, in tranquillitate severitatis censuram non deserens.  R. Amen.

Quo facto, deposita mitra, surgit iterum Consecrator, et vertens se ad altare benedicit annulos, (si non sint prius benedicti) dicens:

Oremus.
Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, emitte bene + dictionem tuam super hos annulos; ut quicumque hoc sacrosanctae fidei signo insignitus incesserit, in virtute coelestis defensionis ad aeternam vitam sibi proficiat.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Tum aspergit ipsos annulos aqua benedicta, sedet cum mitra et solus annulum in digitum annularem dexterae manus singulorum Consecratorum successive immittit, cuilibet dicens:
Accipe annulum, fidei scilicet signaculum: quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias.  R. Amen.

Mox Consecrator, adjuvantibus Episcopis Assistentibus, accipit librum Evangeliorum de scapulis dignioris Consecrati, et eum tradit clausum eidem Consecrato, tangenti illum sine apertione manuum, dicens:
Accipe Evangelium, et vade, praedica populo tibi commisso; potens est enim Deus, ut augeat tibi gratiam suam, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.  R. Amen.

Demum Consecrator recipit dictum digniorem Consecratum ad osculum pacis; ac similiter faciunt assistentes Episcopi; singuli dicentes ipsi Consecrato: Pax tibi.

Et ipse respondet singulis: Et cum spiritu tuo.

Tunc dignior Consecratus surgit, et retrahit se in partem, donec successive in singulis aliis Consecratis haec omnia supra praescripta per Consecratorem, et assistentes Episcopos eodem prorsus modo repetantur et fiant.

Tandem his omnibus expeditis, Consecrati, medii inter assistentes Episcopos, redeuntt ad propriam capellam, ubi eis consedentibus abstergitur caput cum medulla panis, et cum panno mundo; deinde cum pectine mundantur, et complanantur capilli; postea lavant manus.

Consecrator vero in suo faldistorio manus lavat, et resumit chirothecas, et annulum.  Deinde procedit in Missa usque ad Offertorium inclusive; quod faciunt etiam Consecrati in propria capella.

Dicto Offertorio, Consecrator sedet cum mitra in faldistorio, ante medium altaris.  Et Consecrati veniunt e propria capella, inter assistentes Episcopos medii, coram Consecratore: Et eorum quilibet (consedentibus interim aliis) successive genuflectit ante illum, eique offert duo intortitia accensa, duos panes, et duo burilia vino plena, et Consecratoris praedicta recipientis manum reverente osculatur.

Peracta oblatione, Consecrator annulum, et chirothecas deponit, et lotis manibus resumit annulum: deposita mitra surgit, et accedit ad altare, ubi prosequitur Missam, Consecrati etiam ad posterius cornu Epistolae altaris ejusdem accedunt: et ibi stantes medii inter Episcopos assistentes, ita se disponunt, ut dignior eorum proximior sit ipsi Consecratori; ultimus autem postremum locum in eodem cornu prope candelabra occupet, et habentes ante se Missalia simul cum Consecratore dicunt et faciunt omnia, prout in Missali.

Pro Consecrante, et Consecratis una tantum ponatur Hostia consecranda et vinum consecrandum, in Calice, sufficiens pro omnibus.

Secreta sequens dicitur cum Secreta Missae diei sub uno Per Dominum.

Secreta.

Per Consecratorem: Unusquisque vero e Consecratis pro se ipso dicit:
Suscipe, Domine, munera, quae tibi offerimus pro his famulis tuis: et propitius in eis tua dona custodias.  Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.  R. Amen. Suscipe, Domine, munera, quae tibi offerimus pro me famulo tuo; et propitius in me tua dona custodias.  Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.  R. Amen.

 

Infra actionem.

Dicit Consecrator: Quilibet autem Consecratus dicit:
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus, etiam pro his famulis tuis, quos ad Episcopatus ordinem promovere dignatus es, quaesumus, Domine, ut placatus accipias, et propitius in eis tua dona custodias; ut, quod divino munere consecuti sunt, divinis effectibus exsequantur: diesque nostros in tua pace disponas: atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubeas grege numerari.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus, etiam pro me famulo tuo, quem ad Episcopatus ordinem promovere dignatus es,quaesumus, Domine, ut placatus accipias, et propitius in me tua dona custodias; ut, quod divino munere consecutus sum, divinis effectibus exsequar; diesque nostros in tua pace disponas; atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubeas grege numerari.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

 

Dicta Oratione Domine Jesu Christe, qui, etc. per Consecratorem et Consecratos, Consecrator osculatur altare, quod Consecrati ad ejus dexteram accedentes, unus post alium, similiter osculantur; et Consecrator dat illis successive pacem, singulis dicens: Pax tecum.

Cui quilibet e Consecratis respondet: Et cum spiritu tuo.

Et illam ordinatim defert Assistentibus sibi Episcopis, seniori primum, tum alteri, unicuique dicens: Pax tibi.

Et illi respondent ei: Et cum spiritu tuo.

Communionis tempore, Consecrator reponit supra corporale dimidiam partem Hostiae consecratae, et alteram reverenter sumit; et postquam corpus sumpserit, non totum sanguinem haurit, sed solum partem ejus cum particula hostiae in Calicem missa; et priusquam se purificet, dividens illam dimidiam Hostiae partem, ut supra reservatam, in frustula, quod opus habuerit, communicat Consecratos ante se in eodem cornu capite inclinato stantes, et non genuflectentes, prius de corpore, tum de sanguine.  Deinde purificat se, postea Consecratos.  Tum abluit digitos super Calicem, et sumit etiam ablutionem; et, assumpta mitra, lavat manus.

Interim Consecrati cum assistentibus Episcopis accedunt ad posteriorem partem alterius cornu altaris, videlicet Evangelii, locantes se, ut dictum est supra; et ibi prosequuntur Missam, Consecrator in cornu Epistolae.

Postcommunio, quae dici debet cum Postcommunione diei, sub uno Per Dominum.

Plenum, quaesumus, Domine, in nobis remedium tuae miserationis operare: ac tales nos esse perfice propitius et sic fove, ut tibi in omnibus placere valeamus.  Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.  R. Amen.

Deinde dictis per Consecratorem, et Consecratos, Ite, Missa est, vel Benedicamus Domino, prout tempus requirit, ac Placeat tibi, etc. Consecrator accepta mitra, si non sit Archiepiscopus, et in sua provincia, stans in medio versus ad altare, populo solemniter benedicturus, dicit:
Sit nomen Domini benedictum, etc.

Data benedictione, reponitur faldistorium ante medium altaris, et Consecrator cum mitra in eo sedet.  Consecrati vero parvum biretum in capite tenentes coram eo genuflectunt.

Tunc Consecrator, deposita mitra, surgit; et conversus ad altare benedicit mitras, si non sint benedictae, dicens:
Oremus.
Domine Deus, Pater omnipotens, cujus praeclara bonitas est, et virtus immensa, a qua omne datum optimum et omne donum perfectum, totiusque decoris ornamentum, bene + dicere, et sancti + ficare dignare has mitras horum famulorum tuorum Antistitum capitibus imponendas.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Et mox eas aspergit aqua benedicta.

Deinde sedens cum mitra, adjuvantibus ipsum assistentibus Episcopis, singulorum Consecratorum capiti propriam imponit, cuilibet dicens:
Imponimus, Domine, capiti hujus Antistitis et agonistae tui galeam munitionis et salutis, quatenus decorata facie, et armato capite, cornibus utriusque Testamenti terribilis appareat adversariis veritatis; et, te ei largiente gratiam, impugnator eorum robustus exsistat, qui Moysi famuli tui faciem ex tui sermonis consortio decoratam, lucidissimis tuae claritatis ac veritatis cornibus insignisti: et capiti Aaron Pontificis tui tiaram imponi jussisti.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Deinde, si chirothecae non sint benedictae, surgit Consecrator, mitra deposita, et eas benedicit, dicens:
Oremus.
Omnipotens Creator, qui homini ad imaginem tuam condito manus discretionis insignitas, tamquam organum intelligentiae, ad recte operandum dedisti: quas servari mundas praecepisti, ut in eis anima digne portaretur, et tua in eis digne consecrarentur mysteria, bene + dicere, et sancti + ficare dignare manuum haec tegumenta; ut quicumque ministrorum tuorum sacrorum Pontificum his velare manus suas cum humilitate voluerit, tam cordis, quam operis ei munditiam tua misericordia subministret.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

Et aspergit eas aqua benedicta.

Tunc extrahitur unicuique Consecrato annulus Pontificalis.  Consecrator autem sedet, et accepta mitra, adjuvantibus assistentibus Episcopis, imponit illas jam benedictas manibus cujuslibet Consecrati, dicens singulis:
Circumda, Domine, manus hujus ministri tui munditia novi hominis, qui de coelo descendit, ut quemadmodum Jacob dilectus tuus, pelliculis hoedorum opertis manibus, paternam benedictionem, oblato patri cibo, potuque gratissimo, impetravit, sic et iste, oblata per manus suas hostia salutari, gratiae tuae benedictionem impetrare mereatur.  Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui in similitudinem carnis peccati tibi pro nobis obtulis semetipsum.  R. Amen.

Et statim imponit eis annulum Pontificalem.  Tum surgit Consecrator, et per ministros locantur in medio altaris supra suppedaneum alis faldistoria.  Consecratum accipit Consecratum per manum dexteram: et primus ex assistentibus Episcopis per sinistram, et intronizat eum, si id fiat in Ecclesia propria dignioris Consecrati, in sede Episcopali consueta; sin autem inthronizant eum, ponenda ipsum ad sedendum in faldistorio, de quo surrexit Consecrator; caeteri autem Consecrati eodem modo per Consecratorem, et primum Assistentem ponuntur ad sedendum super alia faldistoria; et solus Consecrator tradit unicuique eorum baculum Pastoralem in sinistra.

Deinde versus ad altare Consecrator, deposita mitra, stans incipit, caeteris usque ad finem prosequentibus:

Hymnum

Te Deum laudamus.
Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, * tibi coeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim * incessabili voce proclamant:
Sanctus,
Sanctus,
Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra * majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
Te Prophetarum * laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia.
Patrem * immensae majestatis.
Venerandum tuum verum * et unicum Filium.
Sanctum quoque * paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, * non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna coelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, * quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis * in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, * et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, * et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos; * quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi; * non confundar in aeternum.

Incepto Hymno, Consecrati ducuntur ab assistentibus Episcopis cum mitris per Ecclesiam, et omnibus benedicunt: Consecratore interim apud altare sine mitra stante in eodem loco.  Cum vero Consecrati ad sedem, et faldistoria respective fuerint, iterum sedent quousque finiatur Hymnus praedictus; Assistentes deponunt mitras, et stant apud Consecratorem.

Finito Hymno, Consecrator stans sine mitra apud altare ad dexteram Consecratorum, in cornu scilicet Evangelii, versa facie ad populum dicit: vel si Offlcium cantatur, incipit, schola prosequente, Antiphonam:

Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua: justitia et judicium praeparatio sedis tuae.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.  Amen.

Et repetitur tota Antiphona; qua finita, Consecrator dicit

V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Deus, omnium fidelium pastor, et rector, hos famulos tuos, quos Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da eis, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praesunt proficere; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniant sempiternam.  Per Christum Dominum nostrum.  R. Amen.

His dictis, Consecrator, detecto capite, manet ad cornu Evangelii altaris, apud quem Assistentes similiter stant sine mitris.

Consecrati vero surgunt, et removentibus ministris de medio altaris faldistoria, dignior eorum accedens cum mitra, et baculo Pastorali ante medium altaris, versus ad illud, signans se cum pollice dexterae manus ante pectus, dicit:
V. Sit nomen Domini benedictum.
R. Ex hoc nunc et usque in saecula.

Deinde faciens signum crucis a fronte ad pectus, dicit:
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.

Tum elevans, ac jungens manus, et caput inclinans, dicit:
Benedicat vos omnipotens Deus.

Et cum dixerit Deus, vertit se ad populum et tertio super eum signans benedicit, dicens:
Pa + ter, et Fi + lius, et Spiritus + Sanctus.  R. Amen.

Caeteri autem Consecrati successive post eum similiter faciunt; et postquam omnes eodem modo, et forma populo benedixerint, Consecrator accipit mitram, stans in cornu Evangelii versa facie ad cornu Epistolae, apud quem etiam stant Assistentes cum mitris; Consecrati vero post datam benedictionem accedunt ad cornu Epistolae altaris, et ibidem quilibet eorum separatim ab aliis cum mitra, et baculo genuflexus, versus ad Consecratorem, dicit cantando:
Ad multos annos.

Deinde accedens ante medium altaris, ubi iterum, ut prius genuflexus, dicit altius cantando:
Ad multos annos.

Postea accedit ad pedes Consecratoris, ubi tertio genuflexus, ut supra, iterum altius cantando dicit:
Ad multos annos.

Et continuo Consecrator recipit eum surgentem ad osculum pacis: et similiter faciunt assistentes Episcopi.

His ab unoquoque eorum ordinatim peractis, Episcopi assistentes eosdem Consecratos cum mitra, et baculo Pastorali incedentes, et Evangelium sancti Joannis, In principio erat Verbum, etc. dicentes, post reverentiam cruci super altare factam, inter se medios ducentes, ad propriam capellam revertuntur.  Consecrator vero, pacis osculo, ut praemittitur, Consecratis dato, dicit submissa voce:
Dominus vobiscum.
Initium sancti Evangelii secundum Joannem.
In principio erat Verbum, etc.

Signat altare, et se; et facta similiter cruci reverentia, apud sedem vel faldistorium deponit sacras vestes.

Interim tam Consecrator quam Consecrati, dum ipsi quoque sacris se exuunt indumentis, recitant submissa voce Antiphonam Trium puerorum, et Canticum Benedicite, etc.

Tandem Consecrati ad Consecratorem accedentes eidem, et Assistentibus suis, pro more, gratias agunt; et vadunt in pace omnes.

Quando Electus in Patriarcham, vel Archiepiscopum consecratur, forma praemissa in omnibus observatur: sed per hujusmodi consecrationem non assumit sibi nomen Patriarchae, vel Archiepiscopi, quod per traditionem Pallii dumtaxat sibi attribuitur, usque ad quam dicitur Electus, etiam post consecrationem praedictam, prout infra dicetur.  Electus vero in Episcopum, cum primum consecratus est, Episcopus vocatur, non Electus.

In anniversario consecrationis Episcopi dicitur Missa ut in Missali Romano.

 


Introductio

Index Generalis

Index Alphabeticus

Liturgia Latina Index